Trip Planner

Items Collected: 0

Plans Created: 0

Istorija
Istorija

Istorija Tajlanda je duga, veličanstvena i prilično dobro dokumentovana; počinje još od neolitske civilizacije čija je naseobina danas arheološko nalazište pod zaštitom UNESCO-a – Ban Čeng. Tokom ranih vekova nove ere, plemena Moni i Kmeri i tajski narodi osnovali su carstvo u granicama modernog Tajlanda; budistička civilizacija u kojoj se govorilo jezikom Mona i koja je postojala u Dvaravati periodu u prvom milenijumu ustupila je mesto kmerskom carstvu Angkor na prelasku u drugi milenijum.

Međutim, istorija Tajlanda kao države kakvu danas znamo počela je kada su kraljevstva Lan Na (Čeng Rai / Čeng Mai) i Sukotai, prva istinski nezavisna tajlandska kraljevstva, zasnovala visoko razvijena društva u severnim i centralnim delovima Tajlanda u 13. i 14. veku. Kraljevina Ajutaja, koja je bila pod jakim uticajem kmerskog Angkora, konačno je pokorila susedni Sukotai i dominirala je regionom narednih nekoliko stotina godina tajlandske istorije. Nažalost, prvo su Čeng Mai, a potom i Ajutaju zauzeli burmanski osvajači, koji su okupirali prestonicu kraljevstva Lan Na tokom nekoliko narednih vekova i razrušili Ajutaju, primoravši centralno tajlandsko kraljevstvo da se preseli južnije i uspostavi novu prestonicu u Ton Buriju u blizini Bangkoka. Nakon kratkog Ton Buri perioda (1767-1772), prestonica je premeštena na drugu stranu reke Čao Praja, gde je prvi iz aktuelne loze kraljeva, Rama I iz Chakri dinastije, osnovao modernu prestonicu Bangkok; tako je otpočeo Ratanakosin period tajlandske istorije. Vešta diplomatija od strane kraljeva Mongkuta (Rama IV, 1851-1868) i Chulalongkorna (Rama V, 1868-1910) bila je zaslužna za izuzetnih 700 godina tajlandske istorije tokom kojih kraljevstvo nikada nisu zvanično kolonizovale strane sile; turbulentni 20. vek doneo je prelazak na sistem ustavne monarhije, pod nadzorom šefa države; kralj Bumibol Adulyadej (1946 - danas) je kralj Rama IX iz Chakri dinastije i slaba, ali funkcionalna demokratija postoji pod vladavinom ovog izuzetno voljenog kralja.

Najranija istorija

Fosilni ostaci biljaka i životinja otkriveni su u mnogim oblastima Tajlanda, posebno na visoravni Korat u severoistočnom delu. Većina nađenih životinjskih fosila su ostaci dinosaurusa i potiču uglavnom iz doba Jure, iako su neki iz perioda kasnog trijasa i predstavljaju najstarije dokazi te vrste o dinosaurusima u jugoistočnoj Aziji.

Period pre tajskih kraljevina

Tokom vekova koji su prethodili eri zabeležene istorije, Tajland je najpre bio naseljen Monima i Kmerima, a kasnije tajskim narodima, etničkom grupom koja se iz južne Kine doselila u Vijetnam i postepeno u Laos i severni Tajland.

Sukotai

Tajski narodi postali su dominantna sila u regionu u 13. veku, postepeno stičući nezavisnost od susednih kraljevina. Kraljevstvo Sukotai, koje su osnovali Khun Pha Muang i Khun Bang Thao Klang 1238. godine, nazvano je "zora sreće" od strane svojih vladara.  

Ajutaja

Vladari u Ajutaji nisu bili takvog očinskog stava ni tako pristupačni kao što su to bili kraljevi Sukotaija, već su bili apsolutisti i preuzeli su titulu „devaraja“ (bog-kralj), prihvativši uticaj kmerske kulture od samog početka, ali i uticaje Mona, tajskih naroda i kineskih stanovnika.

Tonburi

Kralj Taksin preuzeo je upražnjeni presto tokom turbulentnog perioda i osnovao novu prestonicu bliže moru, što je bio potez koji je olakšao spoljnu trgovinu, obezbedio nabavku oružja i učinio odbranu i povlačenje lakšim u slučaju obnovljenog burmanskog napada.  

Ratanakosin

Tong Duang, moćni general Taksinove vojske, inače plemenitog roda, postao je Rama I i vladao  je od 1782. do 1809. godine kao prvi kralj iz dinastije Chakri. Njegov prvi potez pošto je seo na presto bio je da preseli kraljevsku prestonicu preko reke, iz Ton Burija u Bangkok, i da izgradi Grand Palace i druge kraljevske građevine opekom iz razrušene Ajutaje.