abt HeroBanner
O Tajlandu
Passport & Visa

Uopšteno govoreći, stranci koji posećuju Tajland iz poslovnih, naučnih ili midicinskih razloga i radi ulaganja ili zaposlenja dužni su da podnesu zahtev za tajlandsku vizu u ambasadi ili generalnom konzulatu Kraljevine Tajlanda. Stranci moraju da poseduju važeće pasoše ili slične dokumente i da se pridržavaju propisa koji su sadržani u Imigracionom aktu B.E.2522 (1979), kao i srodnih odredbi.

Ako planirate kratak odmor na Tajlandu, možda vam neće biti potrebna tajlandska viza ako ste državljanin jedne od četrdesetak zemalja koje su oslobođene viznog režima. Uz dokaz o nastavku putovanja ili o povratku, građani Novog Zelanda, Australije, Kanade, SAD i većine evropskih zemalja mogu boraviti na Tajlandu do 30 dana bez tajlandske vize. Potvrda da posetiocu nije potrebna tajlandska viza izdaje se po dolasku na Tajland. Oni koji dolaze na Tajland kopnom neće, međutim, dobiti pravo boravka od 30 dana; pravo boravka je skraćeno na 15 dana od 1. januara 2009. godine za one koji u zemlju dolaze kopnenim putem.

Ako vam državljanstvo ne omogućava da uđete na Tajland bez vize ili ako planirate da ostanete u zemlji duže od 15/30 dana, morate podneti zahtev za tajlandsku vizu u ambasadi ili konzulatu izvan Kraljevstva. Tajlandske turističke vize važe 30 ili 60 dana, mada posetioci koji planiraju da putuju iz Tajlanda u susedne zemlje i potom nazad na Tajland mogu da podnesu zahtev za nekoliko uzastopnih tajlandskih viza od po 30 ili 60 dana. Najviše tri tajlandske vize mogu se izdati u istom trenutku, koje posetiocima omogućuju boravak od 30 ili 60 dana prilikom svakog ulaska na Tajland (maksimumalno 3x60 dana, uz zahtev posetiocima da napuste zemlju tokom prvih 60 dana pre početka narednog boravka od 60 dana).

Kazna za prekoračenje trajanja boravka je tipično 500B dnevno, sa maksimumom od 20.000 B. Kazne se mogu platiti na aerodromu prilikom odlaska. Ako ste se zadržali samo jedan dan po isteku vize, možda nećete morati da platite nikakvu kaznu ili ćete možda morati da platite 1000 bahta, u zavisnosti od važećih propisa. Deca ispod 14 godina starosti koja putuju sa roditeljem ili starateljem nisu dužna da plate nikakvu kaznu za prekoračenje trajanja boravka.

Možete da izbegnete plaćanje bilo kakve kazne za duži boravak ako posetite Tajlandsku kancelariju za imigraciju i zatražite produženje tajlandske vize. Najpopularnija je Imigraciona kancelarija u Bangkoku, koja se nalazi blizu Sathorn Rd (02-287-3101; Soi Suan Phlu; 9:00 -12:00 /13:00 – 16:30 od ponedeljka do petka, 9:00 – 12:00 subotom), a Imigraciona kancelarija u Čeng Maiju će takođe odobriti produženje tajlandske vize (05-320-1755 -6; Th Mahidon; 8.30 – 16:30 od ponedeljka do petka). Uobičajena naknada za produženje tajlandske vize je oko 2000 bata. Pošto u imigracionim kancelarijama može biti velika gužva, dobijanje produženja tajlandske vize može biti nepraktično osim ako verujete da ćete prekoračiti trajanje boravka za više od 3 do 4 dana. Dužina produžetka vize zavisi od dužine vaše prethodne tajlandske vize; obično se dobija sedam dana produžetka za 30 dana koje posetilac može da provede na Tajlandu bez vize i do 30 dana produžetka za vizu od 60 dana.

O ostalim tajlandskim vizama, kao što su ne-imigranatske, penzionerske i studentske, treba se raspitati u najbližoj ambasadi ili konzulatu ili u Tajlandskom Ministarstvu spoljnih poslova na www.mfa.go.th.

Informacije o lokacijama i kontakt telefonima tajlandskih ambasada i generalnih konzulata u inostranstvu mogu se dobiti od Divizije za vize i putne isprave Odeljenja za konzularne poslove Ministarstva spoljnih poslova, 123 Chaengwattana Road, Bangkok 10210, tel. (662) 981-7171, lok. 3201-2, 3204-5 ili direktna linija 575-1062-4, faks: (662) 575-1066, e-mail: div1303@mfa.go.th.

Treba takođe napomenuti da je strancima koji spadaju u neku od sledećih kategorija zabranjen ulazak u Kraljevstvo:

* Oni koji nemaju pravi ili važeći pasoš ili dokument koji se koristi umesto pasoša; ili imaju pravi i važeći pasoš ili dokument koji se koristi umesto pasoša, ali nisu dobili vizu od ambasade ili konzulata Kraljevine Tajlanda u stranoj zemlji ili od Ministarstva spoljnih poslova, osim ako viza nije potrebna za određene kategorije stranaca u posebnim slučajevima.

* Oni koji nemaju odgovarajuća sredstva za život po dolasku u Kraljevstvo.

* Oni koji su ušli u Kraljevstvo kako bi se zaposlili kao fizički radnici ili da bi se zaposlili na fizičkim poslovima bez veština ili obuke ili da bi radili u suprotnosti sa Zakonom o radnim dozvolama za strance.

* Oni koji su ​​mentalno nestabilni ili imaju neku od bolesti koje su propisane u Ministarskom pravilniku.

* Oni koji još uvek nisu vakcinisani protiv boginja ili nisu prošli neki drugi medicinski tretman za zaštitu od bolesti i oni koji su odbili vakcinu propisanu od strane imigracionog lekara.

* Oni koji su bili u zatvoru po presudi tajlandskog suda; ili oni koji imaju zakonsku zabranu; ili po presudi suda strane države, osim kada je kazna izrečena za prekršaj ili za nemar ili je predviđena kao izuzetak Ministarskim pravilnikom.

* Oni čije ponašanje bi ukazivalo na moguću opasnost za javnost ili verovatnoću da budu smetnja ili da izvrše bilo kakvo nasilje i ugroze mir ili sigurnost javnosti ili bezbednost nacije; ili je izdat nalog za njihovo hapšenje od strane nadležnih zvaničnika inostranih vlada.

* Kada postoji razlog za verovanje da je ulazak u Kraljevstvo radi umešanosti u prostituciju, trgovine ženama i decom, krijumčarenja droge ili druge vrste krijumčarenja koje su u suprotnosti sa javnim moralom.

* Oni koji nemaju novca ili obveznice kako je predviđeno od strane ministra po članu 14. Zakona o imigraciji B.E. 2522.

* Oni kojima je ulazak zabranjen od strane ministra po članu 16. Zakona o imigraciji B.E. 2522.

* Oni koji su deportovani bilo od strane Vlade Tajlanda ili od strane drugih zemalja; ili oni čije je pravo boravka u Kraljevstvu ili u inostranstvu opozvano; ili oni koji su poslati iz Kraljevstva od strane nadležnih zvaničnika na račun Vlade Tajlanda osim ako Ministar ne razmotri izuzeće na bazi individualog, posebnog slučaja.

Pregled i dijagnozu bolesti fizičkog ili mentalnog karaktera, uključujući i zaštitne mere protiv bolesti, vrši imigracioni lekar.