abt HeroBanner
O Tajlandu
Religion

Iako oko 95% Tajlanđana ispoveda teravada budizam, zvaničnu religiju zemlje, verska tolerancija je na Tajlandu i uobičajena i zagarantovana ustavom. Zasnovan na učenjima Bude, "prosvećenog" (rođenog kao Siddhartha Gautama), budizam je po samoj svojoj prirodi milostiva i tolerantna religija, čiji je cilj ublažavanje patnje. Shodno tome, Tajlanđani veoma poštuju verska uverenja drugih i vrlo su otvoreni za diskusiju o svojim budističkim vrednostima sa posetiocima. Postoje i brojne mogućnosti da se poseti neki od budističkih hramova i tamo upozna ili proučava budizam i možda da se uči meditiranje.

Religija prožima mnoge aspekte života na Tajlandu i viši monasi su duboko poštovani; nije neuobičajeno videti da njihove slike krase zidove firmi ili kuća ili da se nalaze na ukrasima unutar taksija. U mnogim gradovima i selima wat (hram) koji se nalazi u kraju predstavlja srce društvenog i verskog života. Budistički praznici se obeležavaju redovno tokom čitave godine (posebno u danima punog meseca) i mnogi Tajlanđani u tim i drugim važnim prilikama posećuju hramove da bi odali počast Budi i dali milostinju monasima, kako bi stekli zasluge.

Meditacija, jedna od primarnih praksi u budizmu, predstavlja sredstvo za samoposmatranje u cilju prepoznavanja uzroka individualne želje i ublažavanja patnje. Posetioci mogu da nauče osnove ove prakse u određenom broju hramova širom kraljevstva. Neki hramovi, naročito u Čeng Maiju, dozvoljavaju posetiocima da proćaskaju sa monasima kako bi stekli opšte znanje o budizmu ili ozbiljnije proučavali ovu religiju.

Iako se teravada budizam tehnički može smatrati pre filozofijom nego religijom (ne postoji “Bog”), tajlandski budizam je prožet mnogim duhovnim verovanjima koja su verovatno posledica okorelih animističkih i hindu verovanja iz prethodnih vekova. Većina tajlandskih kuća i firmi ima "duhovne kuće” ispred samih zgrada, gde se donose darovi da umire duhove, koji bi inače mogli da nastane same domove ili radna mesta. Osim toga, budistički monasi često bivaju pozivani u nove kuće i preduzeća da ih "blagoslove", a Tajlanđani često pale tamjan i mole se i pred Budinim statuama i pred mnoštvom hinduističkih bogova, čija se svetilišta nalaze širom Bangkoka i u unutrašnjosti.

Sledeću po zastupljenosti religiju na Tajlandu, islam, praktikuje svega oko 4% populacije; većina tajlandskih muslimana živi u najjužnijim pokrajinama, blizu granice sa Malezijom. Ostale religije na Tajlandu uključuju hinduizam, konfučijanizam, taoizam i hrišćanstvo, čiji pripadnici uglavnom žive u Bangkoku, gde multikulturalna populacija uključuje građane indijskog, kineskog, japanskog i evropskog porekla.